Urszula

Warsztat MCT – Wprowadzenie do terapii metapoznawczej

20 godzinny warsztat dla terapeutów poznawczo-behawioralnych i terapeutów w trakcie certyfikacji, co najmniej po drugim roku szkolenia CBT     Informacje ogólne: prowadzący: Jacek Legierski, Superwizor PTTPB forma: warsztat online, platforma ZOOM Koszt udziału: 820 zł*  termin wkrótce   *UWAGA – przy zapisanie na dwa szkolenia „Wprowadzenie do terapii metapoznawczej” i „Terapia metapoznawcza depresji i …

Warsztat MCT – Wprowadzenie do terapii metapoznawczej Read More »

Schematy utrudniające pracę psychoterapeutom

CZY CZUJESZ SIĘ NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRYM TERAPEUTĄ?   Dysfunkcjonalne przekonania terapeutów Terapeuci poznawczo-behawioralni codziennie zajmują się pracą nad identyfikacją i modyfikacją nieadaptacyjnych myśli automatycznych, przekonań pośredniczących i przekonań kluczowych swoich pacjentów. Sami jednak również nie są wolni zniekształceń poznawczych. Young (1999) wskazuje schematy Samopoświęcenia, Deprywacji Emocjonalnej i Nieubłaganych Standardów jako powszechne wśród osób wybierających zawód psychoterapeuty, …

Schematy utrudniające pracę psychoterapeutom Read More »

Wypalenie zawodowe

Czym jest wypalenie zawodowe, jak się objawia i jak reagować?   Wypalenie zawodowe lub syndrom wypalenia zawodowego (ang. burn-out) jest wynikiem przewlekłego stresu w miejscu pracy, z którym osoba nie umie sobie poradzić. Postrzegany jest jako stan wyczerpania życiowego. Składają się na niego 3 główne czynniki: Wyczerpanie emocjonalne wywołane nadmiernymi wymaganiami stawianymi przez środowisko pracy …

Wypalenie zawodowe Read More »

Dialog motywujący – II. edycja

Dialog motywujący w pracy psychologa, pedagoga i psychoterapeuty – II. Edycja II. edycja kursu organizowanego przez Centrum Terapii i Szkoleń Vita Longa odbywa się pod Patronatem Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego (PIDM), z możliwością kontynuacji w ramach szkoleń certyfikujących PIDM. Prowadząca: dr n. hum. Małgorzata Adamczyk-Zientara – Superwizor PTTPB,  terapeuta motywujący PTTM i członek MINT 60 …

Dialog motywujący – II. edycja Read More »

Neuropsychologia i psychoterapia

Neuropsychologia i psychoterapia.  Zaburzenia poznawcze a kontakt psychoterapeutyczny. Ograniczenia i możliwości.    20 godzin dydaktycznych  warsztat online zwłaszcza dla: psychoterapeutów różnych nurtów oraz dla terapeutów w trakcie certyfikacji psychiatrów psychologów (którzy nie ukończyli specjalizacji z psychologii klinicznej) Termin wkrótce w godzinach 9-18 forma: online koszt udziału: 750 zł   Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej …

Neuropsychologia i psychoterapia Read More »

Lęk społeczny – terapia o udowodnionej skuteczności i nowe perspektywy

Lęk społeczny Początek badań nad tym zaburzeniem przypadł na lata osiemdziesiąte XX wieku. Wówczas w „Podręczniku diagnostycznym i statystycznym zaburzeń psychicznych” przedstawiono kryteria diagnostyczne (DSM III; APA, 1980). Podstawą do stworzenia konceptualizacji fobii społecznej były badania podobnych, jakościowo zbliżonych do niej konstruktów. Osoba, u której rozpoznaje się takie zaburzenie odczuwa strach przed jedną lub większą …

Lęk społeczny – terapia o udowodnionej skuteczności i nowe perspektywy Read More »

Odłączona uważność

Odłączona uważność jest stanem świadomości zdarzeń wewnętrznych (myśli, emocji, doznań z ciała), bez reagowania na nie ciągłą oceną, próbami kontrolowania lub stłumienia ich albo jakimś zachowaniem. Termin „uważność” w tym przypadku odnosi się szczególnie do świadomości wewnętrznych zdarzeń poznawczych, a mianowicie: myśli, przekonań, wspomnień i przeczuć.   Jest to stan świadomości , w którym uwaga …

Odłączona uważność Read More »

Co z tym snem? Czyli BHP snu

Sen, to niezwykle ważna część naszego życia. Służy regeneracji, wypoczynkowi ale to co istotne , przetwarzaniu wszystkich nowych przeżyć i doświadczeń, które spotkały nas w ciągu dnia. Aby wszystkie skomplikowane procesy mogły się odbyć podczas snu w naszych mózgach, potrzebujemy około 8-9 godzin . Oczywiście jest to też kwestia indywidualna, ale ten czas jest średnią …

Co z tym snem? Czyli BHP snu Read More »

Porzucanie terapii – kiedy i dlaczego

Kiedy i dlaczego pacjenci przerywają terapię?   W dobie praktyki opartej na dowodach naukowych (ang. Evidence Based Practice) terapia poznawczo-behawioralna jest często wybieraną metodą interwencji psychologicznej. Po okresie badań potwierdzających jej skuteczność w większości zaburzeń psychicznych, przyszedł czas na badanie przyczyn, z powodu których część pacjentów rezygnuje z procesu psychoterapii. Uzyskanie odpowiedzi na pytanie dlaczego …

Porzucanie terapii – kiedy i dlaczego Read More »