Terapia online

Jaka jest skuteczność psychoterapii online?

Skuteczność psychoterapii zależy od kompetencji i doświadczenia prowadzących sesje. Badania naukowe dowodzą, że ten sposób prowadzenia psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest porównywalny do terapii prowadzonej w gabinecie terapeuty. (Dèttore, Pozza, Andersson, 2015; Linde et. al., 2015; Podina et. al., 2016; Rooksby et. al. 2015, Ruwaard, 2013). Możliwe jest łączenie terapii online i terapii w gabinecie Poradni Vita Longa po indywidualnych ustaleniach z terapeutą. Oficjalne stanowisko Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Jaka jest skuteczność psychoterapii online?

W szczególnych przypadkach zalecamy psychoterapię w kontakcie bezpośrednim lub inną formę leczenia (m.in. u osób z zachowaniami autoagresywnymi bądź agresywnymi, objawami psychotycznymi, w silnych uzależnieniach od substancji psychoaktywnych, w zaburzeniach sprawności poznawczej). Sesje online odbywają się w warunkach zapewniających poszanowanie prywatności Pacjenta.