Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Vita Longa zapewnia specjalistyczną pomoc w zakresie:

  • psychoterapii poznawczo-behawioralnej 
  • konsultacji psychiatrycznych
  • treningów i warsztatów dla specjalistów
  • treningów i warsztatów psychoedukacyjnych.
Jak przebiega psychoterapia online?

Przebieg psychoterapii online jest podobny do przebiegu terapii odbywanej w bezpośrednim kontakcie: po kilku sesjach diagnostycznych zostają uzgodnione cele pracy terapeutycznej i zostaje zawarty pomiędzy terapeutą i klientem kontrakt terapeutyczny. Sesje odbywają się z reguły raz w tygodniu.
Długość procesu terapeutycznego jest zależna od rodzaju problemu i obranego do pracy celu.

Wizyty lekarskie online

Pierwsza konsultacja psychiatry trwa 50 min. Warto przygotować na nią posiadaną dokumentację medyczną, w szczególności karty informacyjne ze szpitali i wyniki badań, zalecenia poprzednich psychiatrów, spisane informacje o dotychczasowym leczeniu, spis wszystkich leków aktualnie zażywanych.
Kolejne konsultacje trwają ok.30min.
Lekarz psychiatra wystawia elektroniczne recepty, zwolnienia lekarskie i zaświadczenia.

Jaka jest skuteczność psychoterapii online?

Skuteczność psychoterapii zależy od kompetencji i doświadczenia prowadzących sesje. Badania naukowe dowodzą, że ten sposób prowadzenia psychoterapii poznawczo-behawioralnej CBT jest porównywalny do terapii prowadzonej w gabinecie terapeuty. (Dèttore, Pozza, Andersson, 2015; Linde et. al., 2015; Podina et. al., 2016; Rooksby et. al. 2015, Ruwaard, 2013)
Możliwe jest łączenia terapii online i terapii w gabinecie Poradni Vita Longa po indywidualnych ustaleniach z terapeutą.

Oficjalne stanowisko Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Jak zapisać się na psychoterapię lub konsultację lekarską online?
  1. Skontaktuj się z nami poprzez stronę lub telefonicznie.
  2. Zarezerwuj termin u wybranego terapeuty lub lekarza. Nasz zespół
  3. Otrzymasz mail z potwierdzeniem wizyty i danymi do rozliczenia.
  4. Po dokonaniu płatności otrzymasz kontakt do terapeuty.
Czy wszystkie problemy można leczyć online?
W szczególnych przypadkach zalecamy psychoterapię w kontakcie bezpośrednim lub inną formę leczenia (m.in. u osób z zachowaniami autoagresywnymi bądź agresywnymi, objawami psychotycznymi, w silnych uzależnieniach od substancji psychoaktywnych).