Kim jesteśmy?

  • Uzupełniamy się kompetencjami, specjalnościami i zainteresowaniami zawodowymi.
  • Naszą pracę poddajemy regularnym superwizjom
  • Członkowie zespołu mogą liczyć na wsparcie i współpracę w celu zapewnienia możliwie najlepszej terapii oraz opieki naszym pacjentom.
  • Terapię pacjentów prowadzimy w oparciu o współpracę pomiędzy psychoterapeutą i lekarzami różnych specjalności , również spoza naszego ośrodka.

Zespół

Nasz zespół składa się ze współpracujących ze sobą psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych, neuropsychologów, psychiatry oraz doradcy żywieniowego.

Superwizje

Pracę z pacjentami poddajemy regularnym superwizjom indywidualnym i grupowym u  certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

 

Szkolenia i praktyczne doświadczenie

Prowadzimy szkolenie kierowane do psychologów, psychoterapeutów i lekarzy, którym  patronuje Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Dbamy o jakość szkoleń zapraszając prelegentów z dużą wiedzą i doświadczeniem klinicznym.

Skuteczność i potrzeby uczestników

 

Przy wyborze tematyki szkoleń kierujemy się dowodami skuteczności metod terapeutycznych, będących przedmiotem szkolenia i zgłaszanymi przez uczestników potrzebami dotyczącymi kierunków rozwoju zawodowego.

Nasze cele i działania

Najważniejszym celem jest dla nas niesienie pomocy osobom przeżywającym cierpienie psychiczne.

Planujemy rozwinąć miejsca stażowe dla terapeutów w trakcie szkolenia certyfikacyjnego oraz współpracujemy ze studentami psychologii.

Współpraca

Zapraszamy do współpracy specjalistów o potwierdzonych kompetencjach oraz wysokich standardach etycznych. Chcemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi profesjonalistami oraz poszerzyć nasz zespół.