Wypalenie zawodowe

Czym jest wypalenie zawodowe, jak się objawia i jak reagować?

 

Wypalenie zawodowe lub syndrom wypalenia zawodowego (ang. burn-out) jest wynikiem przewlekłego stresu w miejscu pracy, z którym osoba nie umie sobie poradzić. Postrzegany jest jako stan wyczerpania życiowego. Składają się na niego 3 główne czynniki:

  • Wyczerpanie emocjonalne wywołane nadmiernymi wymaganiami stawianymi przez środowisko pracy
  • Depresonalizacja – poczucie bezosobowości, dystansu psychicznego od wykonywanej pracy, cyniczne spojrzenie na pracę i współpracowników.
  • Obniżenie oceny własnych dokonań

 

Objawy

Syndrom wypalenia zawodowego, objawia się na 3 różnych polach, w różny sposób. Początkowo niewinne objawy mogą przerodzić się w poważny problem uniemożliwiający codzienne funkcjonowanie.

Symptomy w sferze emocjonalnej to m.in. obniżony nastrój, nagromadzenie negatywnych uczuć, brak empatii dla innych

Objawy fizyczne mogą wydawać się błahe, często nie być łączone z problemem. Są to na przykład bóle głowy, bezsenność, problemy gastryczne, obniżenie odporności czy ogólne zmęczenie.

Ostatnie pole, na którym objawia się wypalenie zawodowe to sfera behawioralna – osoby mierzące się z wypaleniem zawodowym mogą być powierzchowne w kontakcie, cyniczne, przejawiać brak zaangażowania w aktywności i przedmiotowo traktować innych ludzi.

 

Skala

Wypalenie zawodowe może dotknąć każdego. Najczęściej dotyczy ono osób, utrzymujących bezpośredni kontakt interpersonalny z klientami, pracujących pod presją, których praca wiąże się z dużą odpowiedzialnością; m.in. lekarze, nauczyciele, sprzedawcy. Często osoby, które cierpią na wypalenie zawodowe wcześniej były pracoholikami.

 

 

Według ZUS, w 2020 roku liczba dni absencji w pracy spowodowanych przez depresję i stres wyniosła 17,6 miliona – to o 5 milionów więcej niż rok wcześniej! Obecna sytuacja na świecie, środowiska pracy oraz prywatne problemu mogą być dla nas przytłaczające, dlatego warto zwracać uwagę na swoje samopoczucie i reagować, gdy coś jest nie tak.

 

Jak reagować?

Jak w wielu innych przypadkach – najlepiej przeciwdziałać zanim pojawi się problem, a kiedy już się pojawił – zapewnić adekwatną pomoc.

 

  • Work-life balance, czyli równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym
  • Dbałość o odpoczynek, regenerację, oderwanie się od pracy
  • Profesjonalna pomoc psychologiczna w miejscu pracy
  • Zwiększanie świadomości na temat problemu
  • Psychoterapia, jeśli na prewencję jest za późno

 

Jeśli myślisz, że wypalenie zawodowe może Cię dotyczyć – skontaktuj się z nami i zadzwoń pon numer 664 655 900!

 


Urszula Karaś, studentka III roku Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim