Psychoterapia Grupowa w nurcie Terapii Schematów

Kwalifikacje ruszają

Dla kogo?

Jeśli jesteś osobą, która ma problemy z poczuciem własnej wartości, budowaniem relacji z innymi, unikasz bliskich kontaktów bądź doświadczasz braku akceptacji ze strony innych ludzi, doskwiera Ci perfekcjonizm, nadmierny krytycyzm,  stawiasz potrzeby innych ponad własnymi bądź trudno Ci wyrazić emocje w odpowiedni sposób, to zapraszamy Cię do udziału w grupowej terapii schematów. Praca w grupie pozwala lepiej przyjrzeć się swoim wzorcom funkcjonowania w relacjach i pracować nad ich zmianą w bezpiecznym środowisku. Grupa jest przeznaczona  dla osób, które nie miały doświadczeń z terapią schematów lub uczestniczyły wcześniej w indywidualnej terapii schematów.

Kiedy?

Terapia rozpocznie się wiosną 2024r. po zebraniu grupy  8-10- osobowej.

Spotkania będą odbywały się we wtorki w godzinach 18-20 przez 12 miesięcy.

Kwalifikacje miały formę rozmów indywidualnych w formie online lub stacjonarnej.

Koszty:

Rozmowa wstępna: 150 zł (50 min)

Sesja grupowa: 150 zł (120 min)

Zapisy:

tel. 664 655 900

[email protected]

Anna Dąbrowska

Magister psychologii i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo- behawioralna (certyfikat 168 Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej). Terapeutka z 18-letnim doświadczeniem prowadzenia terapii grupowej w Dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych PL WAT w Warszawie. Ponadto prowadzi indywidualną terapię osób dorosłych. Od lat w swojej praktyce wykorzystuje metody terapii schematów. Uczestniczyła w licznych szkoleniach w tym nurcie. Swoją pracę poddaje superwizji, zgodnie ze standardami PTTPB.

Więcej o terapii schematów

Wiele osób rozwinęło w wyniku niezaspokojenia potrzeb emocjonalnych powtarzające się wzory postrzegania i przeżywania rzeczywistości, które mogą przysparzać problemów i prowadzić do dyskomfortu. Nazywamy je nieadaptacyjnymi schematami. Schematy mogą skłaniać nas do zachowań , które w konsekwencji destrukcyjnie wpływają na relacje z innymi i z samym sobą. W pracy nad nimi pomocna i skuteczna może być właśnie terapia schematów , w czasie której identyfikujemy mechanizmy utrudniające nam relacje z sobą i innymi, a następnie rozwijamy sposoby na zaspokajanie swoich emocjonalnych potrzeb i radzenie sobie w życiu w trybie Zdrowego Dorosłego. Twórcą metody jest Jeffrey Young. Terapia schematów jest opartą na dowodach naukowych psychoterapią „wyrastającą” z terapii poznawczo-behawioralnej.