Nasz zespół składa się ze współpracujących ze sobą psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych, neuropsychologów, psychiatry oraz doradcy żywieniowego. Jesteśmy zespołem praktyk lekarskich i psychologicznych.

Terapię Pacjentów prowadzimy w oparciu o współpracę pomiędzy psychoterapeutą i lekarzami różnych specjalności , również spoza naszego ośrodka. Uzupełniamy się kompetencjami, specjalnościami i zainteresowaniami zawodowymi. Naszą pracę poddajemy regularnym superwizjom. Poszerzamy  wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach. Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem prowadząc szkolenia dla profesjonalistów.

Agnieszka Księżopolska

Psychiatra, Psychoterapeuta

Kwalifikacje

Specjalista psychiatra i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat PTTPB nr 34), superwizorka psychoterapii poznawczo-behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 20). Doświadczenie – w latach 1997-2005 pracowała w II Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, początkowo w oddziale psychogeriatrycznym, a następnie kierowała Oddziałem Dziennym Leczenia Zaburzeń Nastroju. Od 2000r. prowadzi prywatną praktykę lekarską. Autorka publikacji w dziedzinie psychogeriatrii, zaburzeń zachowania, psychoterapii i superwizji w psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Doświadczenie

W latach 1997-2005 pracowała w II Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, początkowo w oddziale psychogeriatrycznym, a następnie kierowała Oddziałem Dziennym Leczenia Zaburzeń Nastroju. Od 2000 r. prowadzi prywatną praktykę lekarską. Autorka publikacji w dziedzinie psychogeriatrii, zaburzeń zachowania, psychoterapii i superwizji w psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Zajmuje się leczeniem farmakologicznym i psychoterapią zaburzeń psychicznych, w szczególności:

• zaburzeń i problemów występujących u osób w podeszłym wieku
• współwystępowaniem schorzeń/ objawów somatycznych i psychicznych
• zaburzeń występujących u osób z uszkodzeniami mózgu
• zaburzeń lękowych i afektywnych (depresje i zaburzenie afektywne dwubiegunowe)
• zaburzeniami występującymi po traumatycznych przeżyciach

Martyna Niżniowska

Psycholożka, terapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie szkolenia, doula. Na co dzień pracuje jak psycholog i interwent kryzysowy w szpitalu ginekologiczno-położniczym. Wspiera matki na każdym etapie macierzyństwa, fascynują ją ojcowie. Przekonana o tym, że nie ma takich różnic między ludźmi, które nie pozwoliłyby im się spotkać.

Prowadzone warsztaty i grupy wsparcia

Sebastian Starczewski

Psycholog, Psychoterapeuta

Tata niespełna dwuletniego synka. Wnikliwy obserwator i słuchacz, który zamienił wieloletnie doświadczenie pracy w korporacji na pracę z drugim człowiekiem. Wierzy, że otwartość, czułość i odwaga są sercem bliskiej relacji. Medytuje.

Kwalifikacje

Psycholog, absolwent Uniwersytetu SWPS. Psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Terapii Poznawczo Behawioralnej, odbył szereg szkoleń w terapii ACT (Terapii Akceptacji i Zaangażowania)

Doświadczenie

Praktyki kliniczne odbył w Specjalistycznym Centrum Terapii Gedeon Medica Konstancin-Jeziorna (Stacjonarne, całodobowe leczenie depresji, zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości). W pracy używa elementów Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Terapii Opartej na Analizie Funkcjonalnej (FAP) oraz Terapii Schematów.

Zajmuje się

• zaburzeniami lękowymi (Fobie, GAD, PTSD, Dysocjacja, Konwersje, OCD)
• zaburzeniami afektywnymi (depresja, BD)
• zaburzeniami neurorozwojowym (ADHD)
• zaburzeniami odżywiania
• zaburzeniami osobowości

Agnieszka Jankowska-Olecka

Psycholog, Psychoterapeuta

Kwalifikacje

Psycholog, trener, terapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPB nr 189).

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywała pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Warszawie oraz Poradni Profilaktyki Społecznej Maraton. Prowadziła terapię indywidualną, interwencje kryzysową , jak również liczne warsztaty dla różnych grup odbiorców. Od ponad 12 lat pracuje w prywatnym poradnictwie psychologiczno- psychiatrycznym, prowadząc krótko- i długoterminową terapię indywidualną.

Zajmuje się

• psychoterapią indywidualną, dorosłych i młodzieży od 17 roku życia
• zaburzeniami depresyjnymi
• zaburzeniami lękowymi( lęk społeczny, lęk uogólniony, fobie, zaburzenia obsesyjno kompulsyjne)
• przewlekłym stresem
• kryzysami życiowymi
• kryzysami sytuacyjnymi
• objawami psychosomatycznymi
• trudnościami w relacjach

Monika Dragunajtys-Sudoł

Psycholog, Psychoterapeuta

Kwalifikacje

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (certyfikat PTTPB nr 310), specjalista psycholog kliniczny (zaburzenia psychiczne).

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywała pracując głównie z osobami dorosłymi zarówno zdrowymi (psychoprofilaktyka), jak i chorymi somatycznie m.in. w Sanatorium i Szpitalu Uzdrowiskowym w Gołdapi (rehabilitacja chorób kardiologicznych, ortopedycznych, psychosomatycznych) oraz z zaburzeniami psychicznymi m.in. w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Oddziałach Dziennych Leczenia Zaburzeń Nerwicowych (Szpitala Wolskiego, SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście) i Oddziale Psychogeriatrycznym, jak również w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym z Pododdziałem Psychosomatycznym Szpitala Wolskiego; od 2012 roku pracuje również z dziećmi i młodzieżą w Zakładzie Psychologii Zdrowia Centrum Zdrowia Dziecka.

Zajmuje się

• zaburzeń afektywnych (depresja, zaburzenia dwubiegunowe, depresja popsychotyczna),
• zaburzeń lękowych (m.in. lęk społeczny, zaburzenia obsesyjno–kompulsywne, lęk uogólniony),
• współwystępowaniem schorzeń / objawów somatycznych i psychicznych,
• zaburzenia odżywania.

Wspiera także osoby w trudnych sytuacjach, w procesie adaptacji do zmiany, które doświadczają trudnych emocji i kłopotów w realizacji celów i w relacjach z innymi. Pracuje w paradygmacie poznawczo-behawioralnym stale rozwijając swoje umiejętności. Wykorzystuje również elementy trzeciej fali w psychoterapii poznawczo – behawioralnej – uważność (mindfulness), DBT, ACT.

Joanna Marek-Banach

Psycholog, Psychoterapeuta

Kwalifikacje

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPB nr 1000), seksuolog

Doświadczenie

Zdobywała podczas staży klinicznych odbywanych w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Poradni Zdrowia Psychicznego w Poznaniu oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także Poradni Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie oraz pracy w gabinecie prywatnym. Pracuje pod stałą superwizją w podejściu poznawczo-behawioralnym, korzystając także z dorobku trzeciej fali CBT – mindfullness oraz terapii akceptacji i zaangażowania.

Zajmuje się

Psychoterapią krótko- i długoterminową osób, które doświadczają trudności związanych z zaburzeniami lękowymi (napady paniki, lęk społeczny, lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne), zaburzeniami afektywnymi (depresja, obniżony nastrój), zespołu stresu pourazowego (PTSD) oraz trudności w relacjach czy problemów w sferze seksualności.

Filip Kołodziejczyk

Psycholog, Nauczyciel mindfulness

Kwalifikacje

Psycholog, certyfikowany nauczyciel metod opartych na mindfulness - MBSR i MBCT. Mentor nauczycieli mindfulness (MBSR/MBCT), mianowany przez Institute For Mindfulness Based Approaches.

Doświadczenie

Prowadzi trening mindfulness dla studentów psychologii w Akademii Ekonomiczno Humanistycznej. Prowadził zajęcia i warsztaty oraz wykłady z zakresu psychoterapii i uważności i samospółczucia m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwerytecie SWPS, Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Ekonomiczno Humanistycznej i w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej. Od wielu lat zajmuje się konsultacjami i wsparciem psychologicznym w obszarze wpierania w kryzysie, nawracającej depresji, czy stanów lękowych. Uczestniczył w warsztatach i szkoleniach prowadzonych m.in. przez: Paula Fultona, Jona Kabat-Zinna, Paula Gilberta, Andrew Olendzkiego i Alexandra Berzina. Wykorzystuje również elementy trzeciej fali w psychoterapii poznawczo – behawioralnej – uważność (mindfulness), CFT, ACT.

Zajmuje się

• indywidualnym treningiem mindfulness i sef-compassion
• mentoringiem dla nauczycieli mindfulness i terapeutów pracujących z wykorzystaniem tego podejścia
• konsultacjami psychologicznymi
• wsparciem osób w kryzysie i procesie zmiany
• wsparciem dla osób doświadczających trudnych emocji i nadmiernego stresu

Dr n. med., mgr psych. Witold Pawliczuk

Kwalifikacje

Psycholog, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 268).

Doświadczenie

Ukończył studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracował jako starszy asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi zajęcia jako nauczyciel akademicki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z interwencji kryzysowej. Prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, szkolenia i warsztaty psychoterapeutyczne, a także superwizję terapii CBT.

Zajmuje się

Jego zainteresowania kliniczne obejmują zagadnienia zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń neurorozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD) oraz zaburzeń tikowych i zespołu Tourete’a.

Beata Humięcka

Psycholog, Psychoterapeuta

Kwalifikacje

Mgr psychologii, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna.

Doświadczenie

Od ponad 3 lat związana z Komitetem Ochrony Praw Dziecka, gdzie prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz udziela wsparcia rodzicom w konfliktach okołorozwodowych. Doświadczenie – od ponad 3 lat związana z Komitetem Ochrony Praw Dziecka, gdzie prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz udziela wsparcia rodzicom w konfliktach okołorozwodowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała uczestnicząc w stażach m.in. na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych przy PZP Vertimed, na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym przy Mazowieckim Centrum Epileptologii i Neurologii Dziecięcej oraz współpracując z warszawskimi organizacjami pozarządowymi. Współpracuje z niepubliczną poradnią zdrowia psychicznego.

Zajmuje się

Krótko i długoterminową terapią indywidualną osób dorosłych, które doświadczają zaburzeń lękowych i nastroju (lęk społeczny, zespół lęku uogólnionego, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zespół stresu pourazowego, fobie specyficzne, agorafobia, depresja związana z sytuacją kryzysową , obniżony nastrój), mają problemy w relacjach, przejawiają trudności w radzeniu sobie z emocjami, przeżywają kryzysy życiowe i trudności z zaakceptowaniem zmian – zwłaszcza w sytuacji rozstania/rozwodu. Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym, korzysta z dorobku trzeciej fali CBT – Terapii Schematów oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania.

Bogna Pisańczuk

Psycholog, Psychoterapeuta

Kwalifikacje

mgr psychologii, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo – behawioralna (certyfikat PTTPB nr 1397). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Doświadczenie

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Centrum Terapii Poznawczo - Behawioralnej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Poradni Psychologicznej Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, w Wojewódzkim Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi oraz współpracując z organizacjami pozarządowymi.

Zajmuje się

Psychoterapią indywidualną osób dorosłych. Pomaga osobom doświadczającym zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych (depresja, lęk społeczny, zespół lęku uogólnionego, lęk napadowy, agorafobia, fobie specyficzne, zespół stresu pourazowego, zaburzenia adaptacyjne). Wspiera osoby przeżywające kryzysy życiowe oraz cierpiące z powodu niskiej samooceny czy trudności w relacjach interpersonalnych. Pracuje także z osobami chorującymi somatycznie, w szczególności z pacjentami chorującymi onkologicznie i ich bliskimi.

Magdalena Roessler-Górecka

Neuropsycholog, Specjalista Psycholog Kliniczny

Kwalifikacje

Absolwentka studiów magisterskich (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom z wyróżnieniem, 2005), studiów podyplomowych w dziedzinie psychologii klinicznej (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M, Grzegorzewskiej w Warszawie, 2012), odbyła czteroletnie kształcenie specjalizacyjne ze ścieżką szczegółową neuropsychologia kliniczna, zakończone egzaminem państwowym i uzyskaniem tytułu specjalisty psychologa klinicznego (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, dyplom z wyróżnieniem, 2016), uzyskała tytuł doktora nauk medycznych (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, wyróżnienie, 2023).

Doświadczenie

W latach 2005 - 2018 pracowała na stanowisku asystenta w II Klinice Neurologicznej, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zyskując doświadczenie w zakresie diagnostyki i rehabilitacji neuropsychologicznej dorosłych pacjentów z uszkodzeniami mózgu o różnej etiologii. Od 2006 roku pozostaje związana również z prywatnym lecznictwem ambulatoryjnym. Autorka publikacji naukowych w języku polskim i angielskim, wykładów, szkoleń specjalistycznych, zaangażowana również w tworzenie i adaptację narzędzi diagnostycznych oraz programów terapeutycznych w dziedzinie neuropsychologii. Należy do Sekcji Neuropsychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zajmuje się

• diagnostyką i terapią neuropsychologiczną dorosłych pacjentów z uszkodzeniami mózgu o różnej etiologii (m.in. po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, guzach mózgu, neuroinfekcjach, niedotlenieniu mózgu)
• oceną nasilenia i profilu zaburzeń poznawczych w zespołach otępiennych oraz ich różnicowaniem (np. choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe, naczyniopochodne, w przebiegu choroby Parkinsona)
• ADHD u osób dorosłych (diagnozą, psychoedukacją, doborem metod kompensacyjnych)
• oceną zaburzeń funkcji poznawczych w przebiegu padaczki, depresji i schizofrenii
• zmianami w funkcjonowaniu pamięci związanymi ze starzeniem się oraz profilaktyką otępień (psychoedukacją, stymulacją funkcji poznawczych, modyfikacją stylu życia)

Robert Księżopolski

Lekarz medycyny, Doradca żywieniowy

Kwalifikacje

Lekarz medycyny, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, ukończył podyplomowe studia „Dietetyka i postępy w żywieniu człowieka” w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie, uczestnik wielu szkoleń podyplomowych w zakresie medycyny i dietetyki, aktywny uczestnik kongresów i konferencji medycznych poświęconych m.in. dietoterapii w chorobach układu pokarmowego, alergiom pokarmowym, żywieniu w sporcie i innych.

Doświadczenie

Dietetyka i suplementacja żywienia, bezpieczeństwo żywności, zastosowanie preparatów naturalnych – od 1998 roku. Jest certyfikowanym kierownikiem projektów badań klinicznych.

Zajmuje się

Dietetyką medyczną i suplementacją żywieniową w praktyce.