Nasz zespół składa się ze współpracujących ze sobą psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych, neuropsychologów, psychiatry oraz doradcy żywieniowego. Jesteśmy zespołem praktyk lekarskich i psychologicznych.

Terapię Pacjentów prowadzimy w oparciu o współpracę pomiędzy psychoterapeutą i lekarzami różnych specjalności , również spoza naszego ośrodka. Uzupełniamy się kompetencjami, specjalnościami i zainteresowaniami zawodowymi. Naszą pracę poddajemy regularnym superwizjom. Poszerzamy  wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach. Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem prowadząc szkolenia dla profesjonalistów.

Agnieszka Księżopolska

Psychiatra, Psychoterapeuta

Kwalifikacje

Specjalista psychiatra i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat PTTPB nr 34), superwizorka psychoterapii poznawczo-behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 20). Doświadczenie – w latach 1997-2005 pracowała w II Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, początkowo w oddziale psychogeriatrycznym, a następnie kierowała Oddziałem Dziennym Leczenia Zaburzeń Nastroju. Od 2000r. prowadzi prywatną praktykę lekarską. Autorka publikacji w dziedzinie psychogeriatrii, zaburzeń zachowania, psychoterapii i superwizji w psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Doświadczenie

W latach 1997-2005 pracowała w II Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, początkowo w oddziale psychogeriatrycznym, a następnie kierowała Oddziałem Dziennym Leczenia Zaburzeń Nastroju. Od 2000 r. prowadzi prywatną praktykę lekarską. Autorka publikacji w dziedzinie psychogeriatrii, zaburzeń zachowania, psychoterapii i superwizji w psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Zajmuje się leczeniem farmakologicznym i psychoterapią zaburzeń psychicznych, w szczególności:

• zaburzeń i problemów występujących u osób w podeszłym wieku
• współwystępowaniem schorzeń/ objawów somatycznych i psychicznych
• zaburzeń występujących u osób z uszkodzeniami mózgu
• zaburzeń lękowych i afektywnych (depresje i zaburzenie afektywne dwubiegunowe)
• zaburzeniami występującymi po traumatycznych przeżyciach

Bogna Pisańczuk

Psycholog, Psychoterapeuta

Kwalifikacje

mgr psychologii, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo – behawioralna (certyfikat PTTPB nr 1397). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Doświadczenie

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Centrum Terapii Poznawczo - Behawioralnej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Poradni Psychologicznej Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, w Wojewódzkim Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi oraz współpracując z organizacjami pozarządowymi.

Zajmuje się

Psychoterapią indywidualną osób dorosłych. Pomaga osobom doświadczającym zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych (depresja, lęk społeczny, zespół lęku uogólnionego, lęk napadowy, agorafobia, fobie specyficzne, zespół stresu pourazowego, zaburzenia adaptacyjne). Wspiera osoby przeżywające kryzysy życiowe oraz cierpiące z powodu niskiej samooceny czy trudności w relacjach interpersonalnych. Pracuje także z osobami chorującymi somatycznie, w szczególności z pacjentami chorującymi onkologicznie i ich bliskimi.

Agnieszka Jankowska-Olecka

Psycholog, Psychoterapeuta

Kwalifikacje

Psycholog, trener, terapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPB nr 189).

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywała pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Warszawie oraz Poradni Profilaktyki Społecznej Maraton. Prowadziła terapię indywidualną, interwencje kryzysową , jak również liczne warsztaty dla różnych grup odbiorców. Od ponad 12 lat pracuje w prywatnym poradnictwie psychologiczno- psychiatrycznym, prowadząc krótko- i długoterminową terapię indywidualną.

Zajmuje się

• psychoterapią indywidualną, dorosłych i młodzieży od 17 roku życia
• zaburzeniami depresyjnymi
• zaburzeniami lękowymi( lęk społeczny, lęk uogólniony, fobie, zaburzenia obsesyjno kompulsyjne)
• przewlekłym stresem
• kryzysami życiowymi
• kryzysami sytuacyjnymi
• objawami psychosomatycznymi
• trudnościami w relacjach

Kinga Kucała

Terapeuta behawioralny, Specjalista terapii uzależnień

Kwalifikacje

Certyfikowany Terapeuta Behawioralny (Stosowana Analiza Zachowania) Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, afiliowanego oddziału The Association for Behavior Analysis International ® (ABAI) w Polsce (certyfikat 257/T/2020). Specjalista Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Członkini Association for Contextual Behavioral Science ACBS (USA). W swojej pracy korzysta z metod Terapii Akceptacji i Zaangażowania (Acceptance and Commitment Therapy-ACT) tzw. trzeciej fali terapii behawioralnej. Ukończyła Szkołę Zintegrowanej Psychoterapii Uzależnień na SWPS w Katowicach. Jest w trakcie studiów z psychologii klinicznej i zdrowia na SWPS w Warszawie.

Doświadczenie

Pracowała i odbywała staże w licencjonowanych ośrodkach terapii behawioralnej w Polsce oraz w Austrii, w Wiedniu, gdzie prowadziła terapię indywidulaną oraz grupową z dziećmi i młodzieżą. Pracowała w Klinice Psychiatrii Sądowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, prowadząc terapię indywidualną i grupową osób dorosłych uzależnionych, z podwójną diagnozą. Współpracuje z organizacjami zajmującymi się ochroną zdrowia psychicznego. Pracuje w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego – publicznej Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Warszawie.

Zajmuje się

Terapią uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych. uzależnieniami mieszanymi, terapią osób współuzależnionych, „DDA”, „DDD”, mających trudności adaptacyjne oraz terapią osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Joanna Marek-Banach

Psycholog, Psychoterapeuta

Kwalifikacje

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPB nr 1000), seksuolog

Doświadczenie

Zdobywała podczas staży klinicznych odbywanych w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Poradni Zdrowia Psychicznego w Poznaniu oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także Poradni Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie oraz pracy w gabinecie prywatnym. Pracuje pod stałą superwizją w podejściu poznawczo-behawioralnym, korzystając także z dorobku trzeciej fali CBT – mindfullness oraz terapii akceptacji i zaangażowania.

Zajmuje się

Psychoterapią krótko- i długoterminową osób, które doświadczają trudności związanych z zaburzeniami lękowymi (napady paniki, lęk społeczny, lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne), zaburzeniami afektywnymi (depresja, obniżony nastrój), zespołu stresu pourazowego (PTSD) oraz trudności w relacjach czy problemów w sferze seksualności.

Beata Humięcka

Psycholog, Psychoterapeuta

Kwalifikacje

Mgr psychologii, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji.

Doświadczenie

Od ponad 3 lat związana z Komitetem Ochrony Praw Dziecka, gdzie prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz udziela wsparcia rodzicom w konfliktach okołorozwodowych. Doświadczenie – od ponad 3 lat związana z Komitetem Ochrony Praw Dziecka, gdzie prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz udziela wsparcia rodzicom w konfliktach okołorozwodowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała uczestnicząc w stażach m.in. na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych przy PZP Vertimed, na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym przy Mazowieckim Centrum Epileptologii i Neurologii Dziecięcej oraz współpracując z warszawskimi organizacjami pozarządowymi. Współpracuje z niepubliczną poradnią zdrowia psychicznego.

Zajmuje się

Krótko i długoterminową terapią indywidualną osób dorosłych, które doświadczają zaburzeń lękowych i nastroju (lęk społeczny, zespół lęku uogólnionego, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zespół stresu pourazowego, fobie specyficzne, agorafobia, depresja związana z sytuacją kryzysową , obniżony nastrój), mają problemy w relacjach, przejawiają trudności w radzeniu sobie z emocjami, przeżywają kryzysy życiowe i trudności z zaakceptowaniem zmian – zwłaszcza w sytuacji rozstania/rozwodu. Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym, korzysta z dorobku trzeciej fali CBT – Terapii Schematów oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania.

Monika Dragunajtys-Sudoł

Psycholog, Psychoterapeuta

Kwalifikacje

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (certyfikat PTTPB nr 310), specjalista psycholog kliniczny (zaburzenia psychiczne).

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywała pracując głównie z osobami dorosłymi zarówno zdrowymi (psychoprofilaktyka), jak i chorymi somatycznie m.in. w Sanatorium i Szpitalu Uzdrowiskowym w Gołdapi (rehabilitacja chorób kardiologicznych, ortopedycznych, psychosomatycznych) oraz z zaburzeniami psychicznymi m.in. w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Oddziałach Dziennych Leczenia Zaburzeń Nerwicowych (Szpitala Wolskiego, SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście) i Oddziale Psychogeriatrycznym, jak również w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym z Pododdziałem Psychosomatycznym Szpitala Wolskiego; od 2012 roku pracuje również z dziećmi i młodzieżą w Zakładzie Psychologii Zdrowia Centrum Zdrowia Dziecka.

Zajmuje się

• zaburzeń afektywnych (depresja, zaburzenia dwubiegunowe, depresja popsychotyczna),
• zaburzeń lękowych (m.in. lęk społeczny, zaburzenia obsesyjno–kompulsywne, lęk uogólniony),
• współwystępowaniem schorzeń / objawów somatycznych i psychicznych,
• zaburzenia odżywania.

Wspiera także osoby w trudnych sytuacjach, w procesie adaptacji do zmiany, które doświadczają trudnych emocji i kłopotów w realizacji celów i w relacjach z innymi. Pracuje w paradygmacie poznawczo-behawioralnym stale rozwijając swoje umiejętności. Wykorzystuje również elementy trzeciej fali w psychoterapii poznawczo – behawioralnej – uważność (mindfulness), DBT, ACT.

Dr n. med., mgr psych. Witold Pawliczuk

Kwalifikacje

Psycholog, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 268).

Doświadczenie

Ukończył studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracował jako starszy asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi zajęcia jako nauczyciel akademicki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z interwencji kryzysowej. Prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, szkolenia i warsztaty psychoterapeutyczne, a także superwizję terapii CBT.

Zajmuje się

Jego zainteresowania kliniczne obejmują zagadnienia zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń neurorozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD) oraz zaburzeń tikowych i zespołu Tourete’a.

Magdalena Roessler-Górecka

Neuropsycholog, Specjalista Psycholog Kliniczny

Kwalifikacje

Absolwentka studiów magisterskich (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom z wyróżnieniem, 2005), studiów podyplomowych w dziedzinie psychologii klinicznej (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M, Grzegorzewskiej w Warszawie, 2012), odbyła czteroletnie kształcenie specjalizacyjne ze ścieżką szczegółową neuropsychologia kliniczna, zakończone egzaminem państwowym i uzyskaniem tytułu specjalisty psychologa klinicznego (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, dyplom z wyróżnieniem, 2016), uzyskała tytuł doktora nauk medycznych (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, wyróżnienie, 2023).

Doświadczenie

W latach 2005 - 2018 pracowała na stanowisku asystenta w II Klinice Neurologicznej, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zyskując doświadczenie w zakresie diagnostyki i rehabilitacji neuropsychologicznej dorosłych pacjentów z uszkodzeniami mózgu o różnej etiologii. Od 2006 roku pozostaje związana również z prywatnym lecznictwem ambulatoryjnym. Autorka publikacji naukowych w języku polskim i angielskim, wykładów, szkoleń specjalistycznych, zaangażowana również w tworzenie i adaptację narzędzi diagnostycznych oraz programów terapeutycznych w dziedzinie neuropsychologii. Należy do Sekcji Neuropsychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zajmuje się

• diagnostyką i terapią neuropsychologiczną dorosłych pacjentów z uszkodzeniami mózgu o różnej etiologii (m.in. po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, guzach mózgu, neuroinfekcjach, niedotlenieniu mózgu)
• oceną nasilenia i profilu zaburzeń poznawczych w zespołach otępiennych oraz ich różnicowaniem (np. choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe, naczyniopochodne, w przebiegu choroby Parkinsona)
• ADHD u osób dorosłych (diagnozą, psychoedukacją, doborem metod kompensacyjnych)
• oceną zaburzeń funkcji poznawczych w przebiegu padaczki, depresji i schizofrenii
• zmianami w funkcjonowaniu pamięci związanymi ze starzeniem się oraz profilaktyką otępień (psychoedukacją, stymulacją funkcji poznawczych, modyfikacją stylu życia)

Filip Kołodziejczyk

Psycholog, Nauczyciel mindfulness

Kwalifikacje

Psycholog, certyfikowany nauczyciel metod opartych na mindfulness - MBSR i MBCT. Mentor nauczycieli mindfulness (MBSR/MBCT), mianowany przez Institute For Mindfulness Based Approaches.

Doświadczenie

Prowadzi trening mindfulness dla studentów psychologii w Akademii Ekonomiczno Humanistycznej. Prowadził zajęcia i warsztaty oraz wykłady z zakresu psychoterapii i uważności i samospółczucia m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwerytecie SWPS, Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Ekonomiczno Humanistycznej i w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej. Od wielu lat zajmuje się konsultacjami i wsparciem psychologicznym w obszarze wpierania w kryzysie, nawracającej depresji, czy stanów lękowych. Uczestniczył w warsztatach i szkoleniach prowadzonych m.in. przez: Paula Fultona, Jona Kabat-Zinna, Paula Gilberta, Andrew Olendzkiego i Alexandra Berzina. Wykorzystuje również elementy trzeciej fali w psychoterapii poznawczo – behawioralnej – uważność (mindfulness), CFT, ACT.

Zajmuje się

• indywidualnym treningiem mindfulness i sef-compassion
• mentoringiem dla nauczycieli mindfulness i terapeutów pracujących z wykorzystaniem tego podejścia
• konsultacjami psychologicznymi
• wsparciem osób w kryzysie i procesie zmiany
• wsparciem dla osób doświadczających trudnych emocji i nadmiernego stresu

Robert Księżopolski

Lekarz medycyny, Doradca żywieniowy

Kwalifikacje

Lekarz medycyny, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, ukończył podyplomowe studia „Dietetyka i postępy w żywieniu człowieka” w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie, uczestnik wielu szkoleń podyplomowych w zakresie medycyny i dietetyki, aktywny uczestnik kongresów i konferencji medycznych poświęconych m.in. dietoterapii w chorobach układu pokarmowego, alergiom pokarmowym, żywieniu w sporcie i innych.

Doświadczenie

Dietetyka i suplementacja żywienia, bezpieczeństwo żywności, zastosowanie preparatów naturalnych – od 1998 roku. Jest certyfikowanym kierownikiem projektów badań klinicznych.

Zajmuje się

Dietetyką medyczną i suplementacją żywieniową w praktyce.