Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Jest skuteczna w licznych problemach zdrowia psychicznego, co potwierdzają badania naukowe. Znajduje zastosowanie m.in. w zaburzeniach nastroju, lękowych, odżywiania, potraumatycznych, trudnościach w relacjach z ludźmi , natrętnych myślach i czynnościach (OCD), uzależnieniach, uporczywych dolegliwościach fizycznych powodujących cierpienie psychiczne, a także w trudnych sytuacjach życiowych związanych z przewlekłym stresem.

Dzielimy się wiedzą

W naszych artykułach dzielimy się z Państwem wiedzą na temat samego procesu  terapii, jak również problemów , będących źródłem cierpienia psychicznego.

Czym jest ADHD? Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi jest zaburzeniem neurorozwojowym, czyli  takim, z którym człowiek się rodzi. Charakteryzuje się triadą

Czym jest wypalenie zawodowe, jak się objawia i jak reagować?   Wypalenie zawodowe lub syndrom wypalenia zawodowego (ang. burn-out) jest wynikiem przewlekłego

Sen, to niezwykle ważna część naszego życia. Służy regeneracji, wypoczynkowi ale to co istotne , przetwarzaniu wszystkich nowych przeżyć i doświadczeń, które