Warsztaty terapeutyczne dla osób dorosłych z ADHD w Poradni Vita Longa

Czym jest ADHD?

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi jest zaburzeniem neurorozwojowym, czyli  takim, z którym człowiek się rodzi. Charakteryzuje się triadą objawów mieszczących się w kategoriach nadruchliwości, nadmiernej impulsywności i zaburzeń koncentracji uwagi. Do niedawna sądzono, że jest to problem dotyczący tylko dzieci i młodzieży, a w okresie dorosłości ADHD nie występuje, jednak wiele danych wskazuje, że tak nie jest.

Rozpowszechnienie

Metaanalizy badań epidemiologicznych w populacji dzieci i młodzieży wskazują, że około 5,2% z nich ma ADHD. Badania wykazują, że nawet 60% osób, które miały ADHD w dzieciństwie w okresie dorosłości ma objawy ADHD. Biorąc pod uwagę to, że jest to jedna z najczęstszych diagnoz stawianych przez lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży grupa osób, która ma ADHD w okresie dorosłości, nie jest mała. W zależności od badań szacuje się, że odsetek osób mających problemy z ADHD w okresie dorosłości wynosi od 3,4% do 4,4%. Podobnie jak u dzieci i młodzieży ADHD u dorosłych często współwystępuje z innymi zaburzeniami psychicznymi, np. depresją, lękiem, czy zaburzeniami snu.

Trudności u dorosłych osób z ADHD 

Warto zaznaczyć, że osoby dorosłe prezentują trochę inne trudności związane z ADHD niż dzieci. W ich przypadku bardziej specyficzne są problemy z odkładaniem rzeczy na później, tzw. prokrastynacją, trudnościami z zaplanowaniem sobie aktywności i planowaniem długofalowym, a zwłaszcza zaplanowaniem i realizacją zadań, które prowadzą do osiągnięcia celu. Mają trudności z zapamiętaniem ważnych dat (np. rocznicy ślubu, urodzin dziecka). Gubią dokumenty i ważne przedmioty np. klucze. Doświadczają problemów z impulsywnym, nieprzemyślanym podejmowaniem decyzji dotyczącym relacji, zmiany pracy, zakupów itp. Osoby te z racji impulsywności często dyskutują, przerywają innym, potrafią wyrazić jakąś opinię w sposób nieprzemyślany, co może do nich zrażać  innych ludzi. 

Raczej nie spotkamy osób dorosłych biegających po pokoju wokół stołu jak miały zwyczaj robić to w dzieciństwie. W okresie dorosłości nadruchliwość przejawia się przede wszystkim ruchami manipulacyjnymi, np. bawieniem się telefonem czy długopisem, machaniem nogami, wewnętrznym niepokojem i niezdolnością do relaksu. Obserwuje się też obniżenie nastroju w przypadku pojawienia się nudy.

Konsekwencje ADHD u dorosłych

Wszystko to może powodować, że osoby z ADHD  np. nie oddają zadań na czas, często się kłócą, często zmieniają pracę, angażują się w aktywności niebezpieczne, w celu dostarczenia sobie pobudzenia, np.: szybka jazda samochodem i motorem, skoki na bungee lub ze spadochronem itp. Często zmieniają partnerów życiowych, nie realizują swoich celów, mają problemy ze spokojnym snem i relaksem lub też utrzymaniem prawidłowej wagi. 

Leczenie ADHD u dorosłych

Leczenie osób z problemem ADHD wymaga kompleksowego podejścia. Do metod o potwierdzonej w badaniach skuteczności należą m.in.: psychoterapia poznawczo-behawioralna, psychoedukacja, farmakoterapia, stosowanie nienasyconych kwasów tłuszczowych, dieta- zwłaszcza w przypadku nietolerancji pokarmowych, ćwiczenia fizyczne   ,  rozwijanie uważności, medytacja.

Wśród leków dostępnych w Polsce do leczenia ADHD zarejestrowane są metylofenidat i atomoksetyna. Wśród leków zmniejszających objawy ADHD stosowane są m.in. : bupropion, imipramina, modafinil czy  klonidyna. Jednak nie u każdej osoby a ADHD leczenie farmakologiczne jest konieczne.

Wiele danych naukowych wskazuje, że oddziaływania psychospołeczne, do których zaliczają się m.in. terapia poznawcza i behawioralna (CBT), są skuteczną formą pracy w przypadku osób dorosłych z ADHD. Jedną z form prowadzenia skutecznej terapii CBT są warsztaty psychoedukacyjno-terapeutyczne. W ramach takich spotkań uczestnicy dowiadują się, czym jest ADHD, co pozwala im spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy i oddzielić zaburzenie od własnych cech osobowości, a tym samym zwrócić uwagę na to, że nie jest tak, że jako osoby z ADHD, są złe, głupie czy nieradzące sobie, ale to zaburzenie utrudnia im funkcjonowanie i wywołało lub wywołuje w ich życiu problemy. Pozwala to na większą akceptację siebie i swoich problemów. W czasie spotkań warsztatowych uczestnicy uczą się lepiej rozumieć swoje trudności dotyczące zaburzeń  uwagi i impulsywności oraz technik radzenia sobie z tymi objawami. Istnieją również programy dla dorosłych oparte o terapię dialektyczno-behawioralną (DBT). Zawierają one elementy treningu uważności („mindfulness”),  a dodatkowo uczą umiejętności związanych z radzeniem sobie z dyskomfortem psychicznym, utrzymania równowagi emocjonalnej oraz związanych  ze skutecznością interpersonalną. 

Badania wskazują, że spotkania grupowe to skuteczne podejście w pomocy osobom dorosłym z ADHD. Praca grupowa pozwala na uzyskanie tego, czego nie może zapewnić  terapia indywidualna, czyli możliwości podzielenia się swoimi trudnościami w bezpiecznych warunkach z osobami, które rozumieją problem, bo same go doświadczają. Praca grupowa pozwala na zauważenie, że „nie jestem sam”, stymuluje też poprzez proces grupowy do aktywności i wypracowania nowych rozwiązań i technik radzenia sobie ze swoim ADHD, a tym samym zwiększa poczucie sprawczości jej uczestników.

Warsztaty terapeutyczne dla dorosłych osób z ADHD w Centrum Vita Longa

W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w warsztatach dla dorosłych pt.: „Co robią klucze od domu w moich śmieciach?” odbywających się w Centrum Vita Longa, a prowadzonych przez Witolda Pawliczuka doktora nauk medycznych, psychologa oraz certyfikowanego psychoterapeutę i superwizora-dydaktyka terapii CBT, mającego duże doświadczenie w pracy z osobami z ADHD. W ramach trzech spotkań warsztatowych uczestnicy dowiedzą się:

  • Czym jest ADHD, jakie są jego przyczyny oraz jak wygląda funkcjonowanie osób z ADHD
  •  Jakie zasoby mają osoby z ADHD 
  • Zapoznają się z tym na czym polega terapia CBT oraz jak myślą osoby z ADHD
  • Jakie problemy z uwagą mają osoby z ADHD i jako sobie z nimi radzić
  • Jakie problemy z pamięcią mają osoby z ADHD i jak sobie z nimi radzić
  • Jakie problemy z organizacją czasu mają osoby z ADHD i jak sobie z nimi radzić
  • Jakie problemy z impulsywnością mają osoby z ADHD i jak sobie z nimi radzić również przy wykorzystaniu technik mindfulness.

A także spotkają osoby, które mają podobne problemy i będą mogły podzielić się swoimi doświadczeniami w atmosferze wsparcia, zaufania i współpracy.

Serdecznie zapraszamy

 

Bibliografia:

Bramham J. i wsp. Evaluation of group cognitive behavioral therapy for adults with ADHD. Journal of Attention Disorders. 2009 Mar;12(5):434-441 

Cole P.  i wsp. CBT/DBT Skills Training for adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Psychiatria Danubina, 2016; Vol. 28, Suppl. 1, pp 103-107 (wystąpienie konferencyjne)

Fayyad J. i wsp. Cross-national prevalence and correlates of adult attention-deficit hyperactivity disorder. British Journal of Psychiatry 2007 May;190:402-409 

Kessler R.C. i wsp. The prevalence and correlates of adult ADHD in the United States: results from the National Comorbidity Survey Replication. American Journal of Psychiatry 2006 Apr;163(4):716-723

Polanczyk G. i wsp. The worldwide prevalence of ADHD: a systematic review and metaregression analysis. American Journal of Psychiatry 2007 Jun;164(6):942-948

Polskie Towarzystwo Mindfulness  http://mindfulness.com.pl/ 

Rybakowski J.[red]. Psychofarmakologia Kliniczna. PZWL 2022; 299-305.