Dla terapeutów

Lęk społeczny – terapia o udowodnionej skuteczności i nowe perspektywy

Lęk społeczny Początek badań nad tym zaburzeniem przypadł na lata osiemdziesiąte XX wieku. Wówczas w „Podręczniku diagnostycznym i statystycznym zaburzeń psychicznych” przedstawiono kryteria diagnostyczne (DSM III; APA, 1980). Podstawą do stworzenia konceptualizacji fobii społecznej były badania podobnych, jakościowo zbliżonych do niej konstruktów. Osoba, u której rozpoznaje się takie zaburzenie odczuwa strach przed jedną lub większą …

Lęk społeczny – terapia o udowodnionej skuteczności i nowe perspektywy Read More »

Odłączona uważność

Odłączona uważność jest stanem świadomości zdarzeń wewnętrznych (myśli, emocji, doznań z ciała), bez reagowania na nie ciągłą oceną, próbami kontrolowania lub stłumienia ich albo jakimś zachowaniem. Termin “uważność” w tym przypadku odnosi się szczególnie do świadomości wewnętrznych zdarzeń poznawczych, a mianowicie: myśli, przekonań, wspomnień i przeczuć.   Jest to stan świadomości , w którym uwaga …

Odłączona uważność Read More »

Porzucanie terapii – kiedy i dlaczego

Kiedy i dlaczego pacjenci przerywają terapię?   W dobie praktyki opartej na dowodach naukowych (ang. Evidence Based Practice) terapia poznawczo-behawioralna jest często wybieraną metodą interwencji psychologicznej. Po okresie badań potwierdzających jej skuteczność w większości zaburzeń psychicznych, przyszedł czas na badanie przyczyn, z powodu których część pacjentów rezygnuje z procesu psychoterapii. Uzyskanie odpowiedzi na pytanie dlaczego …

Porzucanie terapii – kiedy i dlaczego Read More »

Dlaczego nauka dialogu motywującego może się przydać psychoterapeutom?

Każdy psychoterapeuta doświadcza czasem trudności w pracy z klientem/pacjentem. Czasami zdarza się nam wtedy mówić o „trudnym” pacjencie, czy o „oporze”. Czujemy się bezradni, gdy pomimo naszych wysiłków praca w terapii nie posuwa się do przodu. Czasami możemy mieć wrażenie, że w naszej relacji z klientem/pacjentem pojawiają się sygnały świadczące o tym, że brakuje w …

Dlaczego nauka dialogu motywującego może się przydać psychoterapeutom? Read More »

CBT w depresji poporodowej

Depresja poporodowa jest zaburzeniem nastroju, charakteryzującym się występowaniem objawów epizodu depresyjnego w ciągu trzech miesięcy po porodzie, trwającym od dwóch do sześciu miesięcy. W Polsce depresja poporodowa dotyka między 10 a 22% matek. Kobiety dotknięte tym problemem często nie zdają sobie sprawy, że mogą sięgnąć po pomoc. Pacjentki wymagają wsparcia psychoterapeutycznego, a niekiedy również farmakoterapii. …

CBT w depresji poporodowej Read More »

Efektywność psychoterapii CBT online

Niemal od początku pandemii z powodu dbałości o bezpieczeństwo własne i pacjentów sesje terapeutyczne przeniosły się do przestrzeni wirtualnej. Zarówno terapeuci jak i pacjenci spędzają więcej czasu przed ekranami komputerów i w zamknięciu co ma bezpośrednie przełożenie na dobrostan psychiczny. Terapia prowadzona zdalnie jest obecna już od lat, ale dla wielu z terapeutów to zupełnie …

Efektywność psychoterapii CBT online Read More »

Praca własna terapeuty poznawczo-behawioralnego kiedyś i dzisiaj, czyli co nowego?

  Począwszy od Freuda, praca własna (PW) w postaci terapii własnej była uważana za  jeden z centralnych i niezbędnych elementów kursów przygotowujących do zawodu terapeuty. Wraz z nadejściem terapii behawioralnej, a następnie poznawczo-behawioralnej, przyjęto założenie, że skuteczność psychoterapii zależy od odpowiedniego zastosowania zasad i procedur teorii uczenia się, a potem teorii poznawczej. Można powiedzieć, że …

Praca własna terapeuty poznawczo-behawioralnego kiedyś i dzisiaj, czyli co nowego? Read More »