Neuropsychologia i psychoterapia

Neuropsychologia i psychoterapia.  Zaburzenia poznawcze a kontakt psychoterapeutyczny. Ograniczenia i możliwości. 

 

20 godzin dydaktycznych
 warsztat online zwłaszcza dla:
 • psychoterapeutów różnych nurtów oraz dla terapeutów w trakcie certyfikacji
 • psychiatrów
 • psychologów (którzy nie ukończyli specjalizacji z psychologii klinicznej)
Termin wkrótce
w godzinach 9-18
forma: online
koszt udziału: 750 zł

 


Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Zakończone certyfikatem uczestnictwa upoważniającym do zaliczenia godzin szkolenia do przedłużenia certyfikatu psychoterapeuty PTTPB

20 godzin dydaktycznych

 

Opis szkolenia

Osoby doświadczające dysfunkcji poznawczych i behawioralnych w konsekwencji uszkodzenia mózgu o różnej etiologii mogą z tego powodu napotykać na szereg trudności w procesie psychoterapii. Głównym celem warsztatu jest przybliżenie psychoterapeutom problematyki funkcjonowania osób z zaburzeniami poznawczymi (m. in.: uwagi, pamięci, funkcji językowych) i behawioralnymi
(m. in.: zespołem apatii, agresją) w kontekście prowadzenia psychoterapii. Omówionych zostanie szereg tematów, w tym: kiedy kierować na badanie neuropsychologiczne, jaki jest jego przebieg i jak interpretować wnioski oraz jakie deficyty najczęściej negatywnie wpływają na kontakt psychoterapeutyczny. Zaprezentowane zostaną również przykładowe metody terapeutyczne u osób z dysfunkcjami poznawczymi
i behawioralnymi.

 

Program szkolenia

 

 1. Co daje badanie neuropsychologiczne i kogo na nie kierować?
 2. Jak badać funkcje poznawcze? Proste zadania kliniczne i skale przesiewowe.
 3. Agresja i inne zaburzenia zachowania po uszkodzeniu mózgu: diagnoza i terapia.
 4. Apatia to nie depresja – zespół apatii w ujęciu neuropsychologicznym.
 5. Problem samoświadomości objawów u pacjentów z uszkodzeniami mózgu.
 6. Neuronalne podłoże funkcji poznawczych oraz ich zaburzenia po uszkodzeniu mózgu.
 7. Zespoły zaburzeń poznawczych w najczęstszych chorobach neurologicznych.
 8. Specyfika zaburzeń neurorozwojowych.
 9. Ocena neuropsychologiczna – metody i wnioskowanie.
 10. Terapia neuropsychologiczna – podstawowe założenia i metody.
 11. Specyfika pacjentów neurologicznych w kontakcie z psychologiem. Ograniczenia i możliwości.
 12. Czym są funkcje wykonawcze i jak ich zaburzenia wpływają na zachowanie.
 13. Wpływ psychoterapii na funkcjonowanie mózgu.
 14. Pomoc psychologiczna dla pacjentów neurologicznych: prezentacja przypadków.
 15. Zaburzenia poznawcze w chorobach psychicznych.

Więcej o Szkoleniu:

https://www.vitalonga.pl/2022/12/29/neuropsychologia-dla-psychoterapeutow/

 

Prowadzący:

 

Magdalena Roessler-Górecka, mgr psychologii, psycholog kliniczny, neuropsycholog

Kwalifikacje – Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz organizowane przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego czteroletnie szkolenie specjalizacyjne z blokiem szczegółowym w dziedzinie neuropsychologii klinicznej, zakończone egzaminem państwowym oraz uzyskaniem tytułu psychologa klinicznego, neuropsychologa.
Doświadczenie – w latach 2005-2018 pracowała jako asystent w II Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, zajmując się diagnostyką i rehabilitacją osób dorosłych z uszkodzeniami mózgu o różnej etiologii, jak również działalnością naukową
i edukacyjną (m.in. wykłady, warsztaty, tworzenie i adaptacja narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych, publikacje w czasopismach naukowych). Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz PTTPB. W 2016 r. otworzyła przewód doktorski. Od 2006 roku jest także związana z prywatnym lecznictwem ambulatoryjnym.

 

 

Szczepan Iwański, doktor nauk medycznych, psycholog kliniczny, neuropsycholog

Kwalifikacje – Ukończył Wydział Psychologii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2010-2014 realizował program szkolenia specjalistycznego w psychologii klinicznej, organizowanego przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, uzyskując tytuł psychologa klinicznego – neuropsychologa. W 2017 r. obronił pracę doktorską, w której analizował zaburzenia systemów uwagi u osób z chorobą Wilsona.

Doświadczenie – od 2005 r. pracuje w II Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W ramach działalności klinicznej prowadzi ocenę i terapię neuropsychologiczną u osób dorosłych z uszkodzeniami mózgu. Angażuje się w działalność edukacyjną (wykłady, staże, funkcja kierownika specjalizacji dla psychologów podczas szkolenia specjalizacyjnego) oraz naukową, skupiając się na ocenie skuteczności różnych form terapii neuropsychologicznej. 

Zainteresowania – ocena i terapia zaburzeń uwagi w konsekwencji uszkodzenia mózgu o zróżnicowanej etiologii; łączenie terapii neuropsychologicznej z metodami neuromodulacji (przezczaszkowa stymulacja magnetyczna i elektryczna); stosowanie metod komputerowych w terapii neuropsychologicznej.

 

 

Joanna Szutkowska-Hoser, mgr psychologii, psycholog kliniczny, neuropsycholog

Kwalifikacje – Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych 
oraz studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej na Akademii Medycznej w Gdańsku na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w 2011r. uzyskała tytuł psychologa klinicznego – neuropsychologa.

Doświadczenie – od 1998 r. pracuje w II Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W ramach działalności klinicznej prowadzi ocenę i terapię neuropsychologiczną u osób dorosłych z uszkodzeniami mózgu. Zajmuje się również działalnością edukacyjną (jako opiekun staży specjalizacyjnych, kierownik specjalizacji i wykładowca) oraz naukową (udział w projektach badawczych, publikacje w czasopismach naukowych, autorka rozdziałów o funkcjach wykonawczych i pomocy psychologicznej w podręczniku „Terapia neuropsychologiczna dorosłych chorych z uszkodzeniem mózgu” pod red. Joanny Seniów).

Zainteresowania – problematyka funkcji wykonawczych w ocenie i terapii neuropsychologicznej, specyfika wsparcia psychologicznego dla pacjentów neurologicznych (jaki rodzaj psychoterapii i technik terapeutycznych można zastosować), tworzenie narzędzi terapeutycznych
z wykorzystaniem tradycyjnych metod oraz programów komputerowych.

 

 

Marek Gajowy, doktor nauk medycznych, psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor, wykładowca 

KwalifikacjeUkończył Wydział Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2006r. obronił pracę doktorską w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, uzyskał tytuł doktora nauk medycznych badając zjawisko przerywania psychoterapii grupowej. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, European Association for Psychotherapy oraz New Experience for Survivors of Trauma. Uzyskał certyfikat superwizora w PTP. Podjął w 2016r. szkolenie w psychoanalizie organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne.

DoświadczeniePocząwszy od 1992r. odbywał szkolenia psychoterapeutyczne i staże w Polsce oraz za granicą (m. in. w Kanadzie, Anglii, Francji, Włoszech) w dziedzinie terapii Gestalt, psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej oraz DMT – psychoterapii tańcem i ruchem, a obecnie w psychoanalizie. Na przestrzeni ponad 20 lat zdobył doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, par i grupowej w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w praktyce prywatnej GabineTY Psychoterapii i Diagnozy. Prowadził zajęcia dydaktyczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest współzałożcielem i współtwórcą programu szkoleniowego w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Przez wiele lat pracował w Komisjach Etycznych, m. in. Polskiej Federacji Psychoterapii.

ZainteresowaniaJest pasjonatem fotografii. Z powodu własnego doświadczenia udaru mózgu szuka i testuje narzędzia oraz metody terapii afazji.