Szkolenia dla psychoterapeutów CBT i psychologów

Uczestnicy warsztatów i szkoleń uzyskują certyfikaty potwierdzające ukończenie zajęć w określonym zakresie godzin dydaktycznych (niezbędnych dla osób w trakcie szkolenia lub terapeutom PTTPB do odnowienia certyfikatu).


Organizujemy szkolenia i warsztaty dla profesjonalistów, w tym zwłaszcza psychoterapeutów, psychologów i lekarzy, w zakresie drugiej i trzeciej fali psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Naszymi wykładowcami i trenerami są superwizorzy PTTPB, doświadczeni dydaktycy, a także nauczyciele akademiccy z Polski i zagranicy o dużym doświadczeniu terapeutycznym i dydaktycznym.

Współpracujemy z Polskim Towarzystwem Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).