Pacjent dorosły z ADHD w psychoterapii

Pacjent dorosły z ADHD w psychoterapii – warszat dla profesjonalistów

 

Termin: 30 listopada-1 grudnia 2024r., w godzinach 9.00-17.00

Prowadzący: dr Witold Pawliczuk, superwizor PTTPB

Warsztat Online, platforma ZOOM

Zapraszamy psychologów, psychoterapeutów i terapeutów

16 godzin dydaktycznych dla psychoterapeutów CBT

Koszt: 850 złotych*

 

Zapisy:

 

Pacjent dorosły z ADHD w psychoterapii” – czyli o pracy terapeutycznej z dorosłym z ADHD w sposób praktyczny.

 

Zacznijmy od diagnozy:

podczas szkolenia „Pacjent z ADHD” dowiesz się więcej o ADHD u osób dorosłych oraz poznasz OBRAZ KLINICZNY ADHD występujący u osób dorosłych. Omówione zostaną także przekonania dorosłego pacjenta z ADHD i sposób ich kształtowania.

 

Na tym szkoleniu zostanie przekazana niezbędna wiedza i praktyka potrzebna do skutecznej terapii, czyli informacje o tym:

  • w jaki sposób LECZYĆ pacjentów z ADHD,

  • w jaki sposób PRACOWAĆ terapeutycznie z pacjentami z ADHD,

  • na co zwracać uwagę W KONTAKCIE z takimi osobami.

Szkolenie nakierowane jest na naukę:

  • poznawczo-behawioralnych technik terapeutycznych, np.: protezowanie objawów związanych z problemami z pamięcią i zaburzeniami uwagi,

  • techniki uczenia pacjentów organizacji czasu i priorytetyzowania zadań oraz celów życiowych.

Otrzymasz praktyczne wskazówki:

  • Poruszony zostanie problem pracy z pacjentem z ADHD mającym trudności z radzeniem sobie ze złością.

  • Zajęcia będą prowadzone w oparciu o rzeczywiste przypadki kliniczne pacjentów, poprzez burzę mózgów i dyskusję grupową.

  • Podczas zajęć prowadzący podzieli się swoim doświadczeniem dotyczącym pracy z dorosłymi pacjentami z ADHD.

 

Witold Pawliczuk

Dr n. med., mgr psych. Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Superwizor- dydaktyk terapii poznawczo-behawioralnej Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. Ukończył studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracował jako starszy asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi zajęcia z interwencji kryzysowej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, szkolenia i warsztaty psychoterapeutyczne, a także superwizję terapii CBT. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych, także tych z ADHD, w tym warsztaty dla dorosłych pacjentów z ADHD uczące radzenia sobie z objawami.