Terapia Schematów Emocjonalnych

Warsztat poświęcony terapii schematów emocjonalnych

 

Termin : dwa dni, w godzinach 9-17
Prowadzący: mgr Jacek Legierski, superwizor PTTPB
Warsztat Online, platforma ZOOM
20 godzin dydaktycznych dla psychoterapeutów CBT
Koszt: 850 złotych*

 

Zapisy:

Czym jest terapia schematów emocjonalnych? 

Zgodnie z modelem schematów emocjonalnych (Leahy,2015) ludzie różnią się pod względem interpretacji i oceny własnych reakcji emocjonalnych. Niektóre z tych ocen mogą prowadzić do nieadaptacyjnych reakcji na doświadczane emocje i w efekcie być przyczyną zaburzeń psychicznych. Terapia schematów emocjonalnych jest skoncentrowana na zmianie tych interpretacji wraz z wynikającymi z nich nieefektywnymi sposobami regulacji emocjonalnej. Jest przydatna w pracy z pacjentami z zaburzeniami lękowymi, nastroju oraz zaburzeniami osobowości. 

 

Program warsztatu

W czasie warsztatu omówiony zostanie model schematów emocjonalnych, jego źródła teoretyczne i podstawowe założenia. Zaprezentowany zostanie sposób przygotowania konceptualizacji. Uczestnicy dowiedzą się na co zwrócić uwagę w wywiadzie z pacjentem oraz będą mieli okazję przećwiczyć tworzenie konceptualizacji na przygotowanym opisie przypadku. Poznają i będą mieli okazje zastosować wybrane techniki wykorzystywane w terapii schematów emocjonalnych oraz wspólnie stworzą przykładowy plan leczenia na podstawie przygotowanej konceptualizacji.

Metody prowadzenia warsztatów: prezentacja power-point, ćwiczenia.


Jacek Legierski

Jacek Legierski – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (nr certyfikatu 315), w trakcie szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu superwizora-dydaktyka PTTPB, doktorant w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie w diagnozie psychologicznej i psychoterapii zdobywał w Szpitalu Specjalistycznym J. Babińskiego w Krakowie, a także prowadząc własną praktykę. Obecnie współpracuje z Oddziałem Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi oraz Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym Kraków-Śródmieście Szpital im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie w zakresie prowadzenia grupowej terapii poznawczo-behawioralnej. W swojej pracy korzysta z podejść „trzeciej fali” terapii poznawczo-behawioralnej, zwłaszcza z terapii metapoznawczej i terapii schematów emocjonalnych. W pracy naukowej zajmuje się badaniem dysonansu poznawczego w terapii poznawczej.