Psychofarmakoterapia dla psychologów i psychoterapeutóſ

Psychofarmakoterapia dla psychoterapeutów i psychologów

Warsztat pozwalający na poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy na temat leczenia psychofarmakologicznego.

 

Prowadząca: Agnieszka Księżopolska, specjalista psychiatra, superwizorka terapii poznawczo-behawioralnej PTTPB
Forma szkolenia: zajęcia wykładowo – warsztatowe, w trybie online

 

Termin:  13-14 kwietnia 2024r. 
Godziny zajęć:
  • 9:30-14:00 (sobota)
  • 9:30-14:00 (niedziela)
Cena: 500zł
Praktyczne szkolenie dla terapeutów – 10 godzin dydaktycznych dla psychoterapeutów CBT
Co najmniej 2 godziny zajęć to warsztaty  (także na przypadkach zgłoszonych przez uczestników)
Zakończone certyfikatem uczestnictwa

 

Zapisy:    


O warsztacie

W warsztacie mogą wziąć udział psychoterapeuci i psycholodzy, którzy chcą poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę na temat stosowania leczenia psychofarmakologicznego u pacjentów w trakcie psychoterapii.
Uczestnicy poznają działanie farmakologiczne i wpływ leków na układy neuroprzekaźnikowe, a także działania niepożądane i powikłania stosowania leków, które mogą imitować, nasilać lub maskować objawy zaburzenia psychicznego.
Dowiedzą się jaki wpływ mogą mieć leki na rokowanie i przebieg zaburzeń psychicznych, kiedy lek jest sprzymierzeńcem w psychoterapii, a kiedy wchodzi w kolizję z postępem w psychoterapii.
Podczas zajęć zostanie przedstawiona i przećwiczona na przykładach umiejętność konceptualizowania problemów pacjenta oraz stawiania adekwatnych celów psychoterapii w odniesieniu do wpływu zażywanych leków na stan psychiczny.
Przedstawione zostaną standardy leczenia  wybranych zaburzeń psychicznych, których znajomość ułatwi współpracę psychoterapeuty z psychiatrą czy motywowanie pacjenta do leczenia.
Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatowej a treści prezentowane są w formie wykładu ilustrowanego filmami i przykładami klinicznymi i  przeplatane są z ćwiczeniami warsztatowymi.    

O prowadzącej

Agnieszka Księżopolska – psychiatra, psychoterapeutka

Kwalifikacje – specjalista psychiatra i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat PTTPB nr 34), superwizorka psychoterapii poznawczo-behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 20). Doświadczenie – w latach 1997-2005 pracowała w II Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, początkowo w oddziale psychogeriatrycznym, a następnie kierowała Oddziałem Dziennym Leczenia Zaburzeń Nastroju. Od wielu lat prowadzi prywatną praktykę lekarską i psychoterapeutyczną. Autorka publikacji w dziedzinie psychogeriatrii, zaburzeń zachowania, psychoterapii i superwizji w psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Zajmuje się leczeniem farmakologicznym i psychoterapią zaburzeń psychicznych u osób dorosłych.