Terapia metapoznawcza depresji i zaburzenia obsesyjno kompulsyjnego

Terapia metapoznawcza depresji i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego

Prowadzący: mgr Jacek Legierski, superwizor PTTPB

Termin : termin wkrótce  
Warsztat Online, platforma ZOOM
Koszt: 820 złotych

 

Zapisy:


Terapia metapoznawcza (Wells, 2009) jest podejściem zyskującym coraz szersze potwierdzenie swojej skuteczności w leczeniu zaburzenia depresyjnego (Hagen i Hjemdal et. al., 2017; Nordahl, 2009; Normann, van Emmerik, Morina, 2014) jak i obsesyjno-kompulsyjnego (Normann, Morina, 2018).
Model metapoznawczy może być szczególnie użyteczny dla pewnych populacji pacjentów słabiej reagujących na klasyczne interwencje poznawczo-behawioralne (nawracająca depresja) lub dla tych którym dużą trudność sprawia leczenie ekspozycyjne w przypadku zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego. Wydaje się też dobrze pasować do specyfiki pacjentów, którzy cierpią na zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne z przewagą obsesji, u których nie występują typowe sposoby neutralizacji.
Biorąc to pod uwagę wartościowym działaniem może być włączenie metapoznawczych strategii leczenia zaburzenia depresyjnego i obsesyjnego-kompulsyjnego do repertuaru oddziaływań terapeuty poznawczo-behawioralnego.
W trakcie warsztatu zostaną zaprezentowane i omówione metapoznawcze modele depresji oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego.
Uczestnicy poznają specyfikę metapoznawczą występującą u osób cierpiących na ww. zaburzenia:
przekonania metapoznawcze i związane z nimi strategie regulacji myślenia i emocji.
Omówione i zilustrowane zostaną typowe elementy syndromu poznawczo-uwagowego występującego w depresji i zaburzeniu obesysjno-kompulsyjnym.
Przedstawione zostaną typowe sposoby postępowania w pracy z osobami cierpiącymi z powodu tych trudności w formie protokołów terapeutycznych.
Przećwiczone zostaną typowe techniki wykorzystywane w terapii metapoznawczej obu zaburzeń.


Jacek Legierski

psycholog, superwizor-dydaktyk PTTPB, doktorant w Instytucie Psychologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Doświadczenie w diagnozie psychologicznej i psychoterapii zdobywał w Szpitalu
Specjalistycznym J. Babińskiego w Krakowie, a także prowadząc własną praktykę. Współpracował z
Oddziałem Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji
Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi oraz Dziennym Oddziałem
Psychiatryczny Rehabilitacyjnym Kraków-Śródmieście Szpital im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie w
zakresie wprowadzania grupowej terapii poznawczo-behawioralnej oraz metapoznawczej do pracy ww. oddziałów. W swojej pracy korzysta z podejść „trzeciej fali” terapii poznawczo-behawioralnej,
zwłaszcza z terapii metapoznawczej i terapii schematów emocjonalnych. W pracy naukowej zajmuje
się badaniem dysonansu poznawczego w terapii poznawczej