Centrum Terapii i Szkoleń Vita Longa

W Centrum Vita Longa zapewniamy Pacjentom opiekę psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną, opartą na metodach o udowodnionej naukowo skuteczności. Dla Profesjonalistów prowadzimy szkolenia i superwizje psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Konsultacja Psychiatry-Psychoterapeuty

Jeśli masz wątpliwości czy potrzebujesz psychoterapii czy leków zachęcamy do wizyty mającej na celu zdiagnozowanie problemu i zaproponowanie odpowiedniego leczenia farmakologicznego, psychoterapii, treningu lub innej formy oddziaływania terapeutycznego.

Dietoterapia i Suplementacja Żywieniowa

Celem konsultacji żywieniowej jest analiza stosowanej diety oraz pomoc w jej prawidłowym zbilansowaniu, opracowanie indywidualnego jadłospisu i zaleceń dietetycznych zoptymalizowanych do stanu zdrowia i preferencji pacjenta, w tym osób z zaburzeniami żywienia.

Psychoterapia

W naszym ośrodku pracujemy w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT) – terapii o udowodnionej naukowo skuteczności, rekomendowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w standardach leczenia licznych zaburzeń psychicznych i psychosomatycznych.

Terapia Rodzinna/Mediacja

To profesjonalna pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, porozumiewaniu się pomimo różnic pomiędzy partnerami w kryzysie, jak również pomiędzy pokoleniami w rodzinach.

Formy psychoterapii

Psychoterapia indywidualna

Terapia indywidualna jest cyklem zwykle cotygodniowych 50-minutowych sesji , w czasie których Pacjent razem z terapeutą po rozpoznaniu i skonceptualizowaniu problemów  pracuje nad ustalonym celem. Pomiędzy sesjami Pacjent ćwiczy nowe sposoby funkcjonowania w swoim życiu.

Psychoterapia grupowa

Praca w grupie pozwala lepiej przyjrzeć się swoim wzorcom funkcjonowania w relacjach i pracować nad ich zmianą w bezpiecznym środowisku. 

Terapia online

Terapia online została wprowadzona z myślą o osobach, które nie mogą skorzystać z terapii stacjonarnej. Badania wskazują, że jej skuteczność jest podobna do terapii stacjonarnej.

Warsztaty terapeutyczne

Warsztaty terapeutyczne są zazwyczaj cyklem kilku spotkań skoncentrowanych na określonym problemie( np. zaburzeń uwagi). Pozwalają na wykształcenie umiejętności radzenia sobie z problemem oraz przećwiczenia ich w grupie uczestników.

Diagnozujemy i leczymy

  • Choroby dietozależne i specjalne potrzeby żywieniowe
  • Problemy psychiczne wieku podeszłego i zaburzenia pamięci
  • Problemy psychiczne w przebiegu chorób somatycznych
  • Zaburzenia związane z organicznymi uszkodzeniami mózgu
  • Zaburzenia lękowe i nastroju
  • Zaburzenia psychosomatyczne
  • Dolegliwości fizyczne o trudnej do ustalenia przyczynie
  • Zaburzenia odżywiania
  • trudności w relacjach

Zapisy do terapeutów

Dzielimy się wiedzą

W naszych artykułach dzielimy się z Państwem wiedzą na temat samego procesu  terapii, jak również problemów , będących źródłem cierpienia psychicznego.

Czym jest ADHD? Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi jest zaburzeniem neurorozwojowym, czyli  takim, z którym człowiek się rodzi. Charakteryzuje się triadą

Czym jest wypalenie zawodowe, jak się objawia i jak reagować?   Wypalenie zawodowe lub syndrom wypalenia zawodowego (ang. burn-out) jest wynikiem przewlekłego

Sen, to niezwykle ważna część naszego życia. Służy regeneracji, wypoczynkowi ale to co istotne , przetwarzaniu wszystkich nowych przeżyć i doświadczeń, które