Efektywność psychoterapii CBT online

Niemal od początku pandemii z powodu dbałości o bezpieczeństwo własne i pacjentów sesje terapeutyczne przeniosły się do przestrzeni wirtualnej. Zarówno terapeuci jak i pacjenci spędzają więcej czasu przed ekranami komputerów i w zamknięciu co ma bezpośrednie przełożenie na dobrostan psychiczny. Terapia prowadzona zdalnie jest obecna już od lat, ale dla wielu z terapeutów to zupełnie nowe doświadczenie, które może być wyzwaniem. Jeszcze przed pandemią COVID-19 przeprowadzono wiele badań na temat skuteczności psychoterapii poznawczo-behawioralnej prowadzonej zdalnie, w szczególności w krajach anglosaskich, w których znajduje ona zastosowanie już od szeregu lat. W Australi, gdzie odległości geograficzne dzielące ludzi są duże jest powszechną formą terapii. W wielu krajach, również w Polsce, powstają aplikacje, komunikatory i inne narzędzia, ułatwiające pracę w psychoterapii online.

 

Wyniki badań są obiecujące. Przedstawiamy wyniki kilku z nich, które wydały się nam szczególnie ciekawe.

 

CO MÓWIĄ BADANIA?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna online okazała się być tak samo skuteczna jak psychoterapia twarzą w twarz w leczeniu zespołu lęku uogólnionego u nastolatków. W obu grupach nasilenie objawów spadło. 78% nastolatków w grupie terapii przez Internet i 80,6% w terapii stacjonarnej nie spełniało już kryteriów potrzebnych do diagnozy. Zarówno nastolatkowie jak i ich rodzice oceniali terapię jako wiarygodną i skuteczną (Spence i wsp., 2011). Rodzice preferowali bezpośredni kontakt z psychoterapeutą, ale nie miało to znaczenia dla ogólnego zadowolenia z terapii ich dzieci.

 

W australijskim badaniu (Kiropoulos i wsp., 2008) wyniki wskazują na taką samą efektywność terapii online i terapii stacjonarnej – w obu przypadkach zmniejszała się dotkliwość objawów, częstość napadów lęku, deklarowane poczucie depresyjności, niepewności, lęku i stresu. Nie było istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami. Niemniej pacjenci spotykający się z terapeutą bezpośrednio oceniali komunikację z nim jako lepszą i przyjemniejszą niż pacjenci w terapii online, a terapeuci wskazywali te osoby jako lepiej odpowiadające na leczenie i lepiej rozumiejące cały proces niż osoby spotykające się na sesjach online. To jednak nie wpłynęło znacząco na efekty.

 

Terapeuci przyznawali, że prowadzenie psychoterapii online zabierało im mniej czasu niż sesje stacjonarne, ale lepiej zarządzali swoim czasem i to postrzegali jako plus.

 

NADZIEJA NA PRZYSZŁOŚĆ

Tak wysoka skuteczność psychoterapii poznawczo-behawioralnej prowadzonej online daje nadzieję na zwiększenie dostępności terapii zarówno teraz jak i w przyszłości, dla osób mieszkających w mniejszych ośrodkach, gdzie nie tak łatwo o pomoc psychoterapeutyczną.

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/ HYPERLINK „https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsr.13052″10.1111 HYPERLINK „https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsr.13052″/jsr. HYPERLINK „https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsr.13052″13052


Bibliografia

Kiropoulos, L., Klein, B, Austin, D., Gilson, K., Pier, C., Mitchell, J., Ciechomski, L. (2008). Is internet-based CBT for panic disorder and agoraphobia as effective as face-to-face CBT? Journal of Anxiety Disorders, 22, 1273-1284. https://doi.org/ HYPERLINK „https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2008.01.008″10.1016 HYPERLINK „https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2008.01.008″/j.janxdis. HYPERLINK „https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2008.01.008″2008.01.008