Psychoterapia Grupowa w nurcie Terapii Schematów

Dla kogo

Jeśli jesteś osobą, która ma problemy z poczuciem własnej wartości, budowaniem relacji z innymi,
unikasz bliskich kontaktów bądź doświadczasz braku akceptacji ze strony innych ludzi, doskwiera Ci
perfekcjonizm, nadmierny krytycyzm, stawiasz potrzeby innych ponad własnymi bądź trudno Ci wyrazić
emocje w odpowiedni sposób, to zapraszamy Cię do udziału w grupowej terapii schematów. Praca w
grupie pozwala lepiej przyjrzeć się swoim wzorcom funkcjonowania w relacjach i pracować nad ich
zmianą w bezpiecznym środowisku. Grupa jest przeznaczona dla osób, które nie miały doświadczeń z
terapią schematów lub uczestniczyły wcześniej w indywidualnej terapii schematów.

 

Kiedy

Terapia rozpocznie się jesienią 2022 po zebraniu grupy 8-10- osobowej.
Spotkania będą odbywały się we wtorki w godzinach 18-20 przez 12 miesięcy.
Kwalifikacje do grupy rozpoczną się od sierpnia 2022 i będą miały formę rozmów indywidualnych w
formie online lub stacjonarnej.

 

Koszty

Rozmowa kwalifikacyjna: 150 zł (50 min)
Sesja grupowa: 150 zł (120 min, z 15 min przerwą w trakcie)

Kontakt

 

tel. 664 655 900
mail: poradnia@vitalonga.pl

Prowadząca

Anna Dąbrowska – magister psychologii i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo- behawioralna
(certyfikat 168 Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej).
Terapeutka z 17-letnim doświadczeniem prowadzenia terapii grupowej w Dziennym Oddziale Leczenia
Zaburzeń Nerwicowych PL WAT w Warszawie. Ponadto prowadzi indywidualną terapię osób dorosłych.
Od lat w swojej praktyce wykorzystuje metody terapii schematów. Uczestniczyła w licznych szkoleniach
w tym nurcie. Swoją pracę poddaje superwizji, zgodnie ze standardami PTTPB.
Więcej o terapii schematów
Wiele osób rozwinęło w wyniku niezaspokojenia potrzeb emocjonalnych powtarzające się wzory
postrzegania i przeżywania rzeczywistości, które mogą przysparzać problemów i prowadzić do
dyskomfortu. Nazywamy je nieadaptacyjnymi schematami. Schematy mogą skłaniać nas do zachowań ,
które w konsekwencji destrukcyjnie wpływają na relacje z innymi i z samym sobą.
W pracy nad nimi pomocna i skuteczna może być właśnie terapia schematów , w czasie której
identyfikujemy mechanizmy utrudniające nam relacje z sobą i innymi, a następnie rozwijamy sposoby na
zaspokajanie swoich emocjonalnych potrzeb i radzenie sobie w życiu w trybie Zdrowego Dorosłego.
Twórcą metody jest Jeffrey Young. Terapia schematów jest opartą na dowodach naukowych.

 

Więcej o terapii schematów

Wiele osób rozwinęło w wyniku niezaspokojenia potrzeb emocjonalnych powtarzające się wzory
postrzegania i przeżywania rzeczywistości, które mogą przysparzać problemów i prowadzić do
dyskomfortu. Nazywamy je nieadaptacyjnymi schematami. Schematy mogą skłaniać nas do zachowań ,
które w konsekwencji destrukcyjnie wpływają na relacje z innymi i z samym sobą.
W pracy nad nimi pomocna i skuteczna może być właśnie terapia schematów , w czasie której
identyfikujemy mechanizmy utrudniające nam relacje z sobą i innymi, a następnie rozwijamy sposoby na
zaspokajanie swoich emocjonalnych potrzeb i radzenie sobie w życiu w trybie Zdrowego Dorosłego.
Twórcą metody jest Jeffrey Young. Terapia schematów jest opartą na dowodach naukowych
psychoterapią „wyrastającą” z terapii poznawczo-behawioralnej.